" />
1
Hỗ trợ qua Facebook
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT-EDU
Trụ sở chính: Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
Chuyên tuyển sinh các khóa học sơ cấp dạy nghề ngắn hạn, các khóa học cấp chứng chỉ ngắn hạn và tuyển sinh dài hạn hệ trung cấp cao đẳng đại học... trên toàn quốc

Đề cương ôn tập lớp mầm non k14/k15 - (K4-18)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP SƯ PHẠM MẦM NON K14/K15 - (K4/2018)

CHUYÊN ĐỀ 1 : HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN

Câu 1: Trong chương trình Giáo dục mầm non (2016), chương trình giáo dục nhà trẻ gồm mấy mục tiêu phát triển? Nêu tên từng mục tiêu và cho biết mục tiêu nào là quan trọng nhất? Tại sao? Cho ví dụ minh họa.
Câu 2: Trong chương trình Giáo dục mầm non (2016), chương trình giáo dục mẫu giáo gồm mấy mục tiêu phát triển? Nêu tên từng mục tiêu và cho biết mục tiêu nào là quan trọng nhất? Tại sao? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3: Phân tích và cho ví dụ nội dung sau: “Giáo viên (bảo mẫu) phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ”. (mục 5 trong phần bốn của chương trình GDMN (2016) ).
Câu 4: Phân tích và cho ví dụ nội dung sau: “Trên cơ sở chương trình GDMN, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhóm/ lớp, khả năng của cá nhân trẻ và điều kiện thực tế của địa phương”. (mục 2 trong phần bốn của chương trình GDMN (2016) ).
Câu 5: Từ chương trình GDMN 2016, anh/ chị hãy lựa chọn các nội dung nhằm giáo dục trẻ trong 1 tuần (trong giờ hoạt động có chủ đích), từ đó thiết kế các họat động nhằm thực hiện các nội dung đã chọn. (Lứa tuổi tự chọn)

CHUYÊN ĐỀ 2 : TÂM LÝ - GIÁO DỤC MẦM NON

Câu 1: Phân tích những đặc điểm tâm lý, nhân cách cơ bản của trẻ mẫu giáo bé( lớp mầm). Rút ra  kết luận sư phạm cần thiết.
Câu 2: nêu đối tượng của tâm lý học trẻ em? Ý nghĩa của tâm lý học trẻ em về mặt lý luận và thực tiễn như thế nào?
Câu 3: Phân tích vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự hình thành phát triển tâm lý trẻ mẫu giá. Kể tên các loại hoạt động ở trường mầm non ?
Câu 4: Phân Tích Đặc điểm phất triển tâm lý, nhân cách trẻ mẫu giáo bé (Lớp mầm 4 tuổi)
Câu 5: Trình bày mục tiêu giáo dục trẻ em lứa tuổi mẫu giáo ?
Câu 6: Phương pháp giáo dục trẻ mầm non trong xu hướng hiện nay ?

CHUYÊN ĐỀ 3: GIAO TIẾP MẦM NON

Câu 1: Giao tiếp sư phạm là gì? Phân tích các nguyên tắc giao tiếp sư phạm mầm non?
Câu 2: Trình bày một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non khi giao tiếp với phụ huynh?
Câu 3: Để giao tiếp tốt với trẻ thì các giáo viên, bảo mẫu cần chú ý những yêu cầu gì?
Câu 4: Trình bày một số yêu cầu đối với giáo viên, bảo mẫu khi giao tiếp với đồng nghiệp?
Câu 5:  Anh, chị hãy nêu 01 tình huống sư phạm xảy ra trong nhóm, lớp của mình. Trình bày cách giải quyết tình huống trên của anh chị.
Câu 6: Có ý kiến cho rằng: “Để thành đạt trong cuộc đời, kỹ năng giao tiếp với mọi người quan trọng nhiều hơn so với tài năng” (G.Beloc. Nhà văn, nhà tư tưởng Anh, TK19).  Anh, chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về câu nói trên.

CHUYÊN ĐỀ 4: CHĂM SÓC VỆ SINH DINH DƯỠNG

Câu 1: Quy trình tổ chức một giờ ăn trưa  vui vẻ tại trường mầm non?
Câu 2: Những cách nào để tổ chức một giờ ăn vui vẻ cho Trẻ mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc cho Giáo viên?
Câu 3: Những điểm khác biệt trong cách tổ chức giờ ăn cho trẻ mẫu giáo và trẻ nhà trẻ?
Câu 4: Nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non?  Vì sao phải tuân thủ các nguyên tắc đó
Câu 5: Nội dung chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non?

CHUYÊN ĐỀ 5 : SINH LÝ TRẺ MẦM NON
Câu 1: Thế nào là phản xạ có diều kiện và phản xạ không có điều kiện. so sánh sự khác nhau giữa phản xạ có diều kiện và phản xạ không có điều kiện?
Câu 2: Nêu đặc điểm Sinh lý các thời kỳ của trẻ và đưa ra kết luận sư phạm
Câu 3: Sự Tăng Trưởng cơ thể trẻ em là gì? Đánh giá sự tăng trưởng của cơ thể trẻ em dựa vào những tiêu chí nào? Để đảm bảo sự tăng trưởng của trẻ em được tốt, theo anh chị giáo viên mầm non cần chú ý gì trong quá trình chăm sóc trẻ?
Câu 4: Sự phát triển cơ thể trẻ em là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ thể trẻ em? Để giúp trẻ phát triển cơ thể tốt,theo anh chị giáo viên cần chú ý gì trong quá trình chăm sóc trẻ?

CHUYÊN ĐỀ 6 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ

Câu 1: Có mấy loại vui chơi? Trình bày phương pháp tổ chức trò chơi lắp ghép – xây dựng?
Câu 2: Hoạt động chơi là gì? Phân tích các đặc điểm điểm hoạt động chơi của trẻ mầm non?Nêu các nguyên tắc tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non?
Câu 3: Phân tích vai trò của vui chơi đối với sự phát triển thể chất cho trẻ mầm non? Cho ví dụ minh họa?
Câu 4: Biên soạn một trò chơi cho trẻ mầm non, trình bày:
-           Tên Trò Chơi? Độ Tuổi?
-           Mục Đích
-           Chuẩn Bị
-           Cách chơi, luật chơi
CHUYÊN ĐỀ 7: ĐÁNH GIÁ TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Câu 1:
Hãy trình bày quan niệm về đánh giá trong giáo dục mầm non. Khi đánh giá cần chú ý những yêu cầu gì?
Câu 2: Trình bày một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non.
Câu 3: Học viên chọn một trong 5 chỉ số đánh giá trẻ mầm non  sau :
  1. Chỉ số 21. Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm
  2. Chỉ số 39. Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;
  3. Chỉ số 67. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
  4. Chỉ số 96. Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng;
  5. Chỉ số 116. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc.
Yêu cầu: Hãy thiết kế phiếu minh chứng và phiếu đánh giá cho chỉ số đã chọn.
Câu 4: Trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và cho biết tại sao giáo viên mầm non cần phải được đánh giá theo chuẩn? có ví dụ

 

Đăng ký lớp học


LIÊN KẾT