" />
1
Hỗ trợ qua Facebook
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT-EDU
Trụ sở chính: Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
Chuyên tuyển sinh các khóa học sơ cấp dạy nghề ngắn hạn, các khóa học cấp chứng chỉ ngắn hạn và tuyển sinh dài hạn hệ trung cấp cao đẳng đại học... trên toàn quốc

Đề cương ôn tập lớp quản lý mầm non k16-k17

ĐỀ CƯƠNG LỚP QUẢN LÝ MẦM NON KHÓA 16 - 17

Chuyên Đề 1: QUẢN LÝ CHĂM SÓC TRẺ MẦM NON

Câu 1: Với vai trò là cán bộ quản lí nhóm trẻ, trường mầm non anh (chị) hãy phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng giáo viên gây áp lực cho trẻ trong giờ ăn?
Câu 2: Trình bày nội dung chăm sóc vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non trong các hoạt động: đón trẻ, ăn, ngủ, chơi, trả trẻ. – Tại sao người quản lý cần nắm rõ những nội dung trên?
Câu 3 : Người quản lý cần có những điều kiện gì để trở thành người quản lý tốt có tâm với Nghề?
Câu 4: Vai trò cuả người quản lý trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ phụ thuộc vào những điều kiện nào? Nêu thuận lợi và khó khăn.
Câu 5 .Anh/Chị hãy trình bày cách quản lí nội dung đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non.
Câu 6. Theo anh/chị cân nặng và chiều cao của trẻ mầm non được theo dõi định kì như thế nào?.
Câu 7. Anh/Chi hãy cho một ví dụ về tai nạn của trẻ tại trường MN và nêu cách xử lí, cách phòng ngừa tai nạn này như thế nào?

 Chuyên Đề 2: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ  

Câu 1. Phong cách lãnh đạo là gì? Chỉ ra ưu, nhược điểm và ứng dụng của 3 loại phong cách lãnh đạo đối với công tác lãnh đạo, quản lý trong các nhà trường  mầm non hiện nay?
Câu 2. Anh/Chị hãy đưa ra những biểu hiện uy tín thực chất của người lãnh đạo, quản lý trong nhà trường mầm non hiện nay?
Câu 3. Phân tích một số hiện tượng tâm lý xã hội và ảnh hưởng của nó tới công tác quản lý của người quản lý  trường  mầm non?
Câu 4.Tâm lý học quản lý là gì? Trình bày nhiệm vụ của tâm lý học quản lý?
Câu 5. Xung đột trong nhóm và tập thể là gì ? Chỉ ra các nguyên nhân cơ bản,trên cơ đó nêu những biện pháp cơ bản nhằm ngăn chặn và khắc phục những xung đột xảy ra trong tập thể sư phạm ở trường mầm non hiện nay ?

Chuyên Đề 3: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Câu 1: Khái niệm quản lý Nhà nước, quản lý hành chính Nhà nước là gì?
Câu 2: Trình bày nội dung, hình thức và công cụ quản lý hành chính nhà nước ở trường mầm non. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới công tác quản lý hành chính nhà nước tại trường Mầm non mà anh/chị đang công tác?
Câu 3: Hãy nêu các yếu tố của người quản lý? theo anh chị yếu tố nào là quan trọng nhất? tại sao?
Câu 4: Tại sao nói Quản lý hành chính nhà nước không có sự tách biệt tuyệt đối giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý?

Chuyên đề 4:  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Câu 1: Khái niệm xã hội hóa giáo dục là gì? Mục đích của XHHGD ở MN?
Câu 2: Nguyên tắc tiến hành công tác xã hội hoá giáo dục. Nội dung cụ thể của công tác XHHGD trong nhà trường MN
Câu 3: Hình thức và phương tiện để tiến hành công tác XHHGD. Phân tích các nguyên tắc cơ bản để tiến hành một cách hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non trong xu thế hội nhập quốc tế?
Câu 4: Vai trò của cộng đồng đối với việc nâng cao chất lượng GD trong trường MN. Nêu các biện pháp phát triển quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng
Câu 5: Đặc điểm của GD GĐ hiện nay. Một số nguyên tắc trong XD môi trường GD GĐ.

Chuyên Đề 5: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON  

Câu 1: Hãy trình bày quan niệm về đánh giá trong giáo dục mầm non. Khi đánh giá cần chú ý những yêu cầu gì?
Câu 2: Trình bày một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non.
Câu 3: Học viên chọn một trong 5 chỉ số đánh giá trẻ mầm non  sau :
  1. Chỉ số 21. Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm
  2. Chỉ số 39. Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;
  3. Chỉ số 67. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
  4. Chỉ số 96. Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng;
  5. Chỉ số 116. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc.
Yêu cầu: Hãy thiết kế phiếu minh chứng và phiếu đánh giá cho chỉ số đã chọn.
Câu 4: Trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và cho biết tại sao giáo viên mầm non cần phải được đánh giá theo chuẩn? có ví dụ

Chuyên Đề 6: QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON. 

Câu 1: Theo Anh/ Chị mảng quản lý nào quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2: Anh (chị), hãy phân tích những yêu cầu cần có đối với người quản lí chuyên môn?
Câu 3: Anh/Chị hãy lập kế hoạch giáo dục năm học tại cơ sở giáo dục mầm non anh/chị quản lý.
Câu 4: Anh/Chị đề xuất biện pháp để tạo động lực cho giáo viên mầm non.
Câu 5: Nêu trình tự các bước xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình giáo dục mầm non.

Đăng ký lớp học


LIÊN KẾT