" />
1
Hỗ trợ qua Facebook

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Trang chủ  >> ĐÀO TẠO NGẮN HẠN >> NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Khóa học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tại Hồ Chí Minh

Khóa học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tại Hồ Chí Minh

Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội  quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Chương trình nghiệp vụ sư phạm mầm non nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Thông báo mở lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non tại Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non tại Hồ Chí Minh

Chương trình nghiệp vụ sư phạm mầm non nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

GIÁO DỤC VIỆT - EDU : 0977.885.315