" />
1
Hỗ trợ qua Facebook

NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Trang chủ  >> ĐÀO TẠO NGẮN HẠN >> NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013.

Theo quy định của pháp luật, các trung tâm muốn hoạt động tư vấn du học thì phải xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học tại Sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ khách hàng phải nộp kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn. Công Ty CP Giáo Dục Việt Nam đưa ra cách thực đăng ký học để được cấp chứng chỉ và nội dung khóa học để khách hàng nắm rõ thông tin.

GIÁO DỤC VIỆT - EDU : 0977.885.315