" />
1
Hỗ trợ qua Facebook

VĂN THƯ LƯU TRỮ

Trang chủ  >> ĐÀO TẠO NGẮN HẠN >> VĂN THƯ LƯU TRỮ
Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Công tác Văn thư lưu trữ không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đều phải sử dụng văn bản, tài liệu để phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi, liên hệ, phối hợp công tác, ghi lại những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong hoạt động hàng ngày. 

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ học tại Hồ Chí Minh

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ học tại Hồ Chí Minh

Theo Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư
GIÁO DỤC VIỆT - EDU : 0977.885.315